Οι Δράσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ (319)

Δράση 1: Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

ΔΙΚΤΥΩΣΗ (320)

Δράση 2: Ενέργειες Δικτύωσης και προβολής αποτελεσμάτων της ΑΣ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)

Δράση 3: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)

Δράση 4: Συντονισμός - Διαχείριση Πράξης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (349)

Δράση 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1: Μελισσοκομία - Σύγχρονες μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης και εμπορίας μελιού

Δράση 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2: Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς και Τυποποίηση Βρώσιμης Ελιάς και Ελαιόλαδου.

Δράση 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3: Μεταποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, αυγά– πουλερικά, τυριά κ.ά).

Δράση 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Ψάρια, αυγοτάραχο).

Δράση 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφερειακή ενότητα της Άρτας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351)

Δράση 10: Προσέγγιση – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Ενεργοποίηση των Ωφελούμενων.

Δράση 11: Ατομικές και Ομαδικές συνεδρίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.

Δράση 12: Επαγγελματική Συμβουλευτική

Δράση 13: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Δράση 14: Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες