Επικοινωνία

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ

Μοστραίων & Αμβρακίας 2α - ΑΡΤΑ

Τηλ.: 26810-77115

email: etanam_artas@etanam.gr